Prisen for en stikledning, der leverer fjernvarme til dit hus

Tilslutningsbidragets størrelse er afhængig af det ønskede leveringsomfang og fastlægges af Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a.’s bestyrelse.

Tilslutningsbidraget er kundens bidrag til den investering fjernvarmeselskabet foretager i forbindelse med tilslutning af kunden. Tilslutningsbidraget dækker ikke selskabets faktiske anlægsomkostninger.

Leveringsomfang < 83 MWh (typisk enfamilieshus, mindre andels/ejerforening eller erhvervsejendom)

Fjernvarmestikket fremføres fra hovedledning til nærmest fyrrumsfacadevæg hvor der afsluttes i et ventilsæt. Ventilsættet placeres som udgangspunkt indvendig på facadevæg eller alternativt i udvendigt skab op ad facadevæg.

Tilslutningsbidraget udgør kr. 20.000,- ekskl. moms

Ekstra tracemetre, på egen matrikel udover 25m, afregnes til kr. 1.500,- ekskl. moms / pr. meter.

Indvendige vvs-arbejder i forbindelse med installation af fjernvarmeunit afholdes af kunden. Fjernvarmeselskabet leverer måler og godkender installationen. Målermontage foretages for kundens regning af kundens VVS’er.

Leveringsomfang > 83 MWh (typisk større andels/ejerforening eller erhvervsejendom)

Fjernvarmestikket fremføres fra hovedledning til nærmest fyrrumsfacadevæg hvor der afsluttes i et ventilsæt, dog maksimalt 25m på egen matrikel. Ventilsættet placeres indvendig på facadevæg.

Tilslutningsbidraget udgør kr. 25.000,- ekskl. moms

Ekstra tracemetre, på egen matrikel udover 25m, afregnes til kr. 4.000,- ekskl. moms / pr. meter.

Indvendige vvs-arbejder i forbindelse med installation af fjernvarmeunit afholdes af kunden. Fjernvarmeselskabet leverer måler og godkender installationen. Målermontage foretages for kundens regning af kundens VVS’er.

Leveringsomfang til udstykning af grund eller byggemodning af grund

Fjernvarmestikket fremføres fra hovedledning til fyrrumsfacadevæg hvor der afsluttes i et ventilsæt, anlægsudgifterne herunder entreprenørydelser, projektering og tilsyn på kundens matrikel tillægges tilslutningsbidraget. Ventilsættet placeres indvendig på facadevæg.

Tilslutningsbidraget udgør kr. 976 ekskl. moms pr. kW tilsluttet effekt + tracemeterpris*antal tracemeter på matriklen

Tracemeterpris udgør ved et leveringsomfang < 83 MWh kr. 2.500,- ekskl. moms og ved et leveringsomfang > 83 MWh kr. 4.000,- ekskl. moms.

Indvendige vvs-arbejder i forbindelse med installation af fjernvarmeunit afholdes af kunden. Fjernvarmeselskabet leverer måler og godkender installationen. Målermontage foretages for kundens regning af kundens VVS’er.

Note: 1 MWh ≈ 3,6 GJ ≈ 91 m3 naturgas ≈  101 l olie