Fjernvarmen er et fælles varmesystem, der leverer varmt vand over større afstande, deraf navnet ”fjern”. Ved brug af primært grønne energikilder opvarmes vandet på et varmeværk. Det varme vand føres ud i et anlagt rørsystem i jorden til samtlige husstande og boligafdelinger. Det er den varme, som du kan mærke, når du skruer op for din radiator eller dit gulvvarmesystem. Når du bruger varme, nedkøler du det varme vand i rørsystemet, der derfor føres tilbage til varmeværket for at blive opvarmet på ny.

Fjernvarmerør i vejen. I det røde rør transporteres det varme vand til husstande og boligafdelinger. I det blå rør transporteres det afkølede vand tilbage til varmeværket, for at blive opvarmet på ny.

Før varmen bliver leveret hos dig, skal den igennem tre led i varmesystemet: produktion, transmission og distribution.

Varmeforsyningen på Vestegnen

Fjernvarmenettet består af tre led: produktion, transmission og distribution. Fjernvarmenettet på Vestegnen består af flere produktionsanlæg (bl.a. Køge Kraftvarmeværk, ARGO, Avedøreværket), et transmissionsselskab (VEKS) og flere distributionsselskaber (bl.a. FD Hvidovre, Avedøre Fjernvarme og Rebæk Søpark).

Fjernvarmen i Hvidovre bliver derfor produceret ved flere produktionsanlæg. Bl.a. ved affaldsforbrændingsanlæg, som fx ARGO i Roskilde (metaltårnet) eller ved centrale kraftvarmeværker, der producerer el og varme (kraftvarme), som fx Avedøreværket. Avedøreværket producerer bl.a. varme på halm og træpiller. Der produceres også varme ved lokale og mindre produktionsanlæg, fx Køge Kraftvarmeværk der producerer el og varme, og hvor varmen produceres ved flis.

ARGO er et kommunalt ejet interessentselskab, mens Avedøreværket ejes af Ørsted og Køge Kraftvarmeværk ejes af VEKS.

Transmissionsselskabet’s rolle er at overføre varmen fra produktionsanlæggene til distributionsselskaberne. Transmission af varmen sker gennem Vestegnen Kraftvarmeselskab I/S (VEKS). VEKS er et interessentselskab, der ejes af 12 kommuner på Vestegnen. Selskabet reguleres gennem varmeforsyningsloven. Som transmissionsselskab leverer VEKS varmen til distributionsselskaberne i Hvidovre.

Varmeforsyningen i Hvidovre

Distributionsselskaberne Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a., FD Hvidovre A.m.b.a., Avedøre Fjernvarme a.m.b.a. og Rebæk Søpark A.m.b.a. leverer varmen fra VEKS til fjernvarmeforbrugerne i Hvidovre. Distributionsselskaberne er forbrugerejede. Det betyder, at du som forbruger kan blive andelshaver i selskabet mod et beskedent beløb, der tilbagebetales, hvis du ønsker at fratræde.

I Hvidovre administreres distributionsselskaberne af EBO Consult. Konkret betyder det, at EBO Consult varetager alle opgaver for fjernvarmeselskaberne. Hvis du kontakter fjernvarmen, kommer du i kontakt med en medarbejder fra EBO Consult.