Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Avedøre Green City

Avedøre Green City er et visionært samarbejde mellem borgere, virksomheder, organisationer og institutioner, der ønsker, at området skal være bæredygtigt. På tværs af matriklerne samtænkes forbrug og produktion. Derfor defineres AGC geografisk af det område, som Avedøre Fjernvarme leverer til.

Med udgangspunkt i FNs 17 verdensmål skabes konkrete tiltag og helhedsorienterede projekter, der udvikles og udføres i et samspil mellem parterne. I arbejdet med de 17 verdensmål fokuserer vi på fire, overordnede temaer inden for bæredygtig byduvikling:

  • Grøn energi & energieffektivitet
  • Grøn mobilitet
  • Grønne byrum & Klimatilpasning
  • Grøn bevidsthed & Bæredygtig livsstil

I Avedøre Green City skal der være grøn mobilitet og grønne bygninger, der bliver serviceret af grøn vedvarende energi, grønne byrum, klima-bevidsthed og en bæredygtig livsstil. Det er et ønske fra borgerne og en ambition, som også deles af andre i området, bl.a. Avedøre Fjernvarme, Hvidovre Kommune og KAB, som er administrator for de tre store boligafdelinger i Avedøre Stationsby, m.fl.

Grøn energi & energieffektivitet

Boligafdelingerne, Avedøre Syd og Nord står overfor et større renoveringsprojekt af hhv. køkkener, bad og energi (Syd) og energi (Nord). Senere kommer også Store Hus med.

Avedøre Fjernvarme står ligeledes overfor en større renovering af fjernvarmesystemet i Avedøre Stationsby og nyetablering af fjernvarme i Avedøre Landsby Det har åbnet en enestående mulighed for at gøre hele bydelen til et fyrtårn for bæredygtig energioptimering, som andre byer i Europa kan lære af.

Grøn mobilitet

Der er stor interesse blandt borgerne i Avedøre Stationsby for at etablere ladestandere til el-biler. Derfor er der gennem flere puljer søgt midler til en ny type, der i tråd med de andre grønne energiløsninger i området, skal drives af vedvarende energi. Det er imidlertid ikke helt enkelt at etablere ladestandere i et alment boligområde, da boligforeninger ikke må drive forretning.

Der skal derfor udarbejdes en samlet mobilitetsplan, der bl.a. adresserer problemstillingen med opladning af el-biler, hvor de skal placeres, samt hvordan flere el-biler i området kan indgå i en samlet strategi for mere grøn transport, til gavn for både miljøet, folkesundheden og borgernes muligheder for nemt at komme rundt.

Grønne byrum & Klimatilpasning

De grønne områder i og omkring Avedøre Stationsby, er præget af store grønne flader, der er nemme at passe og vedligeholde. Som et led i at fremme biodiversitet og klimatilpasning, skabe mere kvalitet og flere oplevelser i de omkringliggende friarealer, har boligforening Syd meld sig ind i Vild Med Vilje.

Grøn bevidsthed & Bæredygtig livsstil

Borgerne er livsnerven i Avedøre Green City. Det er dem, der ved hvad der skal til, for at gøre det til et godt sted at være. Derfor har de en nøglerolle i udviklingen. Ambitionerne er sat i værk for borgernes skyld, så det er essentielt at de føler et ejerskab til processen og er med på, at kun sammen kan vi skabe en bæredygtig bydel. Vi opsætter en skraldeskulptur og gennemfører en affaldssorteringskampagne som første led i at fremme den grønne bevidsthed og en mere bæredygtig.

Hvis du gerne vil vide mere, og følge med i hvad der sker undervejs, så skriv dig op til nyhedsbrevet her: