Fjernvarmeselskaberne i Hvidovre har modtaget et grønt certifikat fra Kommunekredit, som bevis på, at de investeringer, der foretages i fjernvarmen bidrager til den grønne omstilling, og dermed har en positiv indvirkning på klima og miljø. Et eksempel på et grønt investeringsprojekt er nyetablering af fjernvarme, der bidrager til reduktionen af CO2 og reducerer energiforbruget.

Kommunekredit har nedsat en Grøn Komité, der vurderer og beslutter om en investering er et miljørigtigt projekt, og om det tilhørende lån kan godkendes som et grønt lån.

Kriterierne for at modtage certifikatet er, at investeringen:

  • bidrager til en reduktion af CO2 og eller reducerer energiforbruget
  • energianvendelsen som udgangspunkt er baseret på ikke fossile brændsler.

Hvis du vil vide mere om Kommunekredit og det grønne certifikat, så klik her.