Ved afkobling af naturgasnettet opkræver det statslige gasdistributionsselskab EVIDA et afkoblingsgebyr på 8.200 kr. til dækning af omkostninger ved afkoblingen. Du kan søge om tilskud fra afkoblingspuljen til at få dækket dette gebyr, men puljen for 2022 er opbrugt. En ny pulje forventes at blive åbnet i 2023.

Hvis du ønsker flere informationer om afkoblingspuljen, kan du kontakte Evida, der afvikler puljen.