Hvis du i den kommende tid hører en summen i luften, når du er ude at gå en tur om aftenen eller tidlig morgen, så er det fjernvarmeselskaberne i Hvidovre og Avedøre, der er på mission for at mindske varmetabet.

Henrik Berg, formanden for det forbrugerejet fjernvarmeselskab FD Hvidovre fortæller ”vi har 107.000 meter fjernvarmerør liggende i Hvidovre og Avedøre. Det er mange meter rør, som vi skal holde øje med. Nyere fjernvarmerør er udstyret med alarmtråde, der kan registrere, hvis der er lækager i rørene, men da en del af fjernvarmerørene er af ældre dato, betyder det, at det er en tidskrævende og dyr proces, hvis der er hul på et af rørene. Vi har derfor igangsat droneflyvning, hvor fjernvarmerørene termograferes. På termograferingen er det muligt at se varmestrålingen, der afslører varme- eller vandtab i fjernvarmenettet. Termograferingen gør os i stand til at være på forkant og planlægge renoveringer af fjernvarmerørene inden lækagerne opstår samt handle hurtigere, når en lækage opstår. Det gavner klimaet og minimerer de fælles omkostninger, der er ved at distribuere fjernvarme.”

I mørke, kulde og i godt vejr sendes dronen af sted

”For at få mest ud af droneflyvningen, sendes dronerne af sted, når det er mørkt og koldt udenfor,” fortæller Margit Kjærgaard, formanden for det forbrugerejet fjernvarmeselskab Avedøre Fjernvarme, og fortsætter ”årsagen er, at vi får det bedste og tydeligste termograferingsresultat. Derudover er det også en forudsætning, at vejret er godt. Det betyder, at vi ikke kan udmelde en præcis dato eller tidspunkt for, hvornår dronen sendes ud. Vi vil dog altid informere på fjernvarmens hjemmeside om hvor og ca. hvornår vi planlægger droneflyvninger.”

Fakta om dronen
– Dronen flyver 80 meter i luften.
– Dronen tager ingen almindelige billeder, men kun termiske billeder, hvor varmestrålingen kun kan ses.
– Droneflyvning udføres af EBO Consult, der administrerer og drifter fjernvarmeselskaberne i Hvidovre og Avedøre.

Vi flyver ved Avedøre Skole

”Første droneflyvning foregår i området mellem Byvej og Havnevej,” fortæller Margit Kjærgaard, og afslutter ”vi forventer at foretage droneflyvningen i den kommende uge, hvis vejret er godt. Derudover har vi planer om at foretage droneflyvninger i området ved hovedstien, Avedørelejren og filmbyen samt området der ligger Syd for Gammel Køge Landevej.”