Status på udbygningskort
Afventer de sidste undersøgelser Forundersøgelser er sat i gang Intet nyt for området Der er udarbejdet udkast til en fremtidig varmeforsyning Intet nyt for området Forundersøgelser er sat i gang Forundersøgelserne er sat i gang.

Afventer de sidste undersøgelser

Vi har snart alle de nødvendige undersøgelser i hus, men afventer den sidste fra vores eksterne rådgiverfirma. Når vi har modtaget den sidste undersøgelse, går vi i gang med at udbyde opgaven til entreprenørerne, og her er det vigtigt, at de tilbud der kommer ind, ikke sprænger de økonomiske rammer for det godkendte projekt. Når vi har fundet en entreprenør og et tilbud, der passer de økonomiske rammer, kan vi starte anlægsarbejderne i området. Se informationer om området her: https://www.hvidovrefjernvarme.dk/pakkeloesning/

Forundersøgelser er sat i gang

Vi forventer at modtage de første undersøgelser i løbet af efteråret.

Intet nyt for området

Der er udarbejdet udkast til en fremtidig varmeforsyning

Vi forventer, at det endelige projektforslag sendes til godkendelse hos Kommunalbestyrelsen i løbet af efteråret. Avedøre Landsby adskiller sig fra de resterende udbygningsområder i Hvidovre, da området er en del af et projekt kaldet Avedøre Green City. Her arbejdes der på at levere fjernvarme med nye og grønne teknologiløsninger, der forhåbentlig kan bane vejen frem for den fremtidige udbygning af fjernvarme. Det er muligt at læse mere om projektet her: https://www.hvidovrefjernvarme.dk/avedoere-green-city/

Intet nyt for området

Forundersøgelser er sat i gang

Vi forventer at modtage de første undersøgelser i løbet af efteråret.

Forundersøgelserne er sat i gang.

Vi forventer at modtage de første undersøgelser i løbet af efteråret.