Status på udbygningskort
Forventet etablering i 2023 Undersøgelserne til projektforslaget er sat i gang Intet nyt for området Undersøgelserne til projektforslaget er sat i gang Intet nyt for området Undersøgelserne til projektforslaget er sat i gang Undersøgelserne til projektforslaget er sat i gang

Forventet etablering i 2023

Vi har snart alle de nødvendige undersøgelser i hus, men afventer den sidste fra vores eksterne rådgiverfirma. Når vi har modtaget den sidste undersøgelse, går vi i gang med at udbyde opgaven til entreprenørerne, og her er det vigtigt, at de tilbud der kommer ind, ikke sprænger de økonomiske rammer for det godkendte projekt. Når vi har fundet en entreprenør og et tilbud, der passer de økonomiske rammer, kan vi starte anlægsarbejderne i området. Se informationer om området her: https://www.hvidovrefjernvarme.dk/pakkeloesning/

Undersøgelserne til projektforslaget er sat i gang

Vi forventer at modtage de første undersøgelser i løbet af efteråret.

Intet nyt for området

Undersøgelserne til projektforslaget er sat i gang

Der er udarbejdet et udkast til en fremtidig forsyning. På nuværende tidspunkt afventer vi en kommunal godkendelse af en ændring af plangrundlaget. 

Intet nyt for området

Undersøgelserne til projektforslaget er sat i gang

Vi forventer at modtage de første undersøgelser i løbet af efteråret.

Undersøgelserne til projektforslaget er sat i gang

Vi forventer at overholde tidsplanen for området.