Ultimo oktober udsendes en liste over, hvornår fjernvarmeinstallationer for det efterfølgende år forventes at blive udført. Dette gentages hvert år.