VVS’eren skal senest udføre arbejdet 3 måneder fra det tidspunkt, hvor stikledningen er etableret.