Du kan ikke få installeret fjernvarme før, hvis du betaler mere for din installation. Installation af fjernvarme kører som udgangspunkt efter først-til-mølle-princippet.