Du kan ikke få installeret fjernvarme før, hvis du betaler mere for din installation.