Information om større fjernvarmeprojekter, der udføres af fjernvarmeselskaberne i Hvidovre.

Oplysninger om akutte nedlukninger af varmen findes kan findes her.

Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre (FD Hvidovre)

 • Renovering af fjernvarmeledninger i Spurvegården.

  Status: I gang. Projektet forventes afsluttet i slutningen af 2020.

 • Renovering af fjernvarmeledninger ved viadukten mellem Føtex og Engstrandsskolen.

  Status: Forventes færdig i starten af september.

 • Renovering af fjernvarmeledninger (garantisager) på Langkildevej.

  Status: I gang og arbejdet forventes færdigt i starten af september.

Hvidovre Fjernvarmeselskab

 • Ingen større projekter i gang. Der bliver løbende udført stikledninger, hvor nye forbrugere tilsluttes fjernvarmen.

Avedøre Fjernvarme

 • Ingen større projekter i gang.