Information om større fjernvarmeprojekter, der udføres af fjernvarmeselskaberne i Hvidovre.

Oplysninger om akutte nedlukninger af varmen findes kan findes her.

Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre (FD Hvidovre)

  • Renovering af fjernvarmeledninger i Spurvegården.

    Status: I gang. Projektet forventes afsluttet i slutningen af 2020.

  • Renovering af fjernvarmeledninger (garantisager) på Langkildevej.

    Status: I gang og arbejdet forventes færdigt i midten af oktober.

Hvidovre Fjernvarmeselskab

  • Ingen større projekter i gang. Der bliver løbende udført stikledninger, hvor nye forbrugere tilsluttes fjernvarmen.

Avedøre Fjernvarme

  • Ingen større projekter i gang.