Fjernvarmen i Hvidovre er grøn, og derfor påvirker den nye varmeafgift ikke prisen

Fjernvarmen i Hvidovre bliver produceret ved at afbrænde bæredygtigt biomasse, og ved at udnytte den overskudsvarme, der er fra affaldsforbrænding og industri. Den nye varmeafgift gælder kun fossile brændsler, dvs. olie, naturgas og kul. Der sendes derfor ingen ekstraregning til fjernvarmeforbrugerne i Hvidovre.

Den nye varmeafgift

Regeringen vil have, at flere udskifter deres olie- eller naturgasfyr med grønne brændsler. Derfor foreslår regeringen, at afgiften på varme, der er produceret ved at afbrænde kul, olie og naturgas stiger i 2021. Lovforslaget er i høring indtil den 23. oktober, og er derfor ikke endeligt besluttet endnu. For en normal husstand med et gennemsnitligt varmeforbrug på 18,1 MWh vil stigningen betyde en ekstraregning på ca. 450 kr. inkl. moms. Initiativet er en del af den nye klimaaftale, der skal sikre, at Danmarks CO2-udledning i 2030 skal reduceres med 70 %.

Vi har i flere år haft fokus på den grønne dagsorden

”Vi har i flere år haft den grønne dagsorden i fokus, og fjernvarmens primære brændsler er for længst skiftet over til mere grønne brændsler, hvilket kommer til gavn i dag, hvor lovforslag iværksættes til fordel for den grønne udvikling,” siger Anders Liltorp, formand i Hvidovre Fjernvarmeselskab. ”I sidste ende betyder det, at fjernvarmeforbrugerne ikke skal betale nogen ekstraregning i 2021, der er afledt af loven.”