Projekt Fjern Varmetab i Spurvegården

For at det varme vand kan transporteres over større afstande uden et for stort varmetab, er det afgørende, at fjernvarmerørene kan holde på varmen.

Spurvegårdens egne varmerør kunne ikke længere holde på varmen, og derfor kunne man bl.a. opleve, at sneen smeltede over rørene på de udvendige fællesarealer. Det betyder, at en del af den varme, som der betales for, tabes udenfor i stedet for at gøre til gavn inde i lejlighederne. Dette var årsagen til projektet Fjern Varmetab. Projektet blev igangsat på initiativ fra Spurvegårdens afdelingsbestyrelse og formålet var at erstatte de utætte varmerør med topisolerede rør, samt etablere et nyt varmeanlæg, for at effektivisere fjernvarmenettet og minimere varmetabet.

Tidslinje for projektet:

Arbejdet startede udenfor, hvor der blev udført gravearbejder for dernæst at etablere de nye topisolerede rør, så hver blok blev forsynet med varme.

Den næste del i projektet var at etablere effektive varmeanlæg til hver blok. Et varmeanlæg i hver blok betyder, at varmetabet minimeres yderligere, fordi hver blok forsynes direkte fra fjernvarmesystemet.

Projekt Fjern Varmetab blev udført af entreprenørselskabet Zacho-Lind i samarbejde med FD Hvidovre – et af de forbrugerejede fjernvarmeselskaber i Hvidovre.