Planlægningen af fjernvarmeudbygningen er skudt i gang

I Hvidovre Fjernvarmeselskab (HFS) er planlægningen af fjernvarmeudbygningen skudt i gang. Det er derfor vigtigt at tilkendegive sin interesse i fjernvarmen på www.hvidovrefjernvarme.dk, da antallet af opskrivninger i de forskellige områder kommer til at have en betydning for planlægningen af fjernvarmeudbygningen.

Jo flere der tilkender deres interesse, jo større er sandsynligheden for at komme først i køen

www.hvidovrefjernvarme.dk har det i længere tid været muligt at tilkendegive sin interesse i fjernvarmen. Denne opskrivningsmulighed blev oprettet på baggrund af en stor efterspørgsel på fjernvarmen i de områder, hvor der endnu ikke er etableret fjernvarme. Formålet med opskrivningsmuligheden er at effektivisere fjernvarmeudbygningen.

Fjernvarmeudbygningen sker i projekter. Et projekt er et område i Hvidovre, f.eks. Risbjerg. For at et projekt kan realiseres, er det nødvendigt, at 30 % af varmeaftaget i området vælger at konvertere til fjernvarme. Med andre ord, hvis der ikke er nok, der vil konvertere til fjernvarme, når fjernvarmeudbygningen kommer til området, bliver udbygningen ikke til noget. ”Opskrivningsmuligheden på www.hvidovrefjernvarme.dk giver os et pejlemærke i forhold til, hvor fjernvarmeudbygningen kan realiseres. Jo flere der tilmelder sig indenfor et område, jo større sandsynlighed er der for, at vi prioriterer det område i forhold til fjernvarmeudbygningen ”, siger Henrik Berg, formand for FD Hvidovre. Anders Liltorp, formand i HFS fortsætter, ”vi er begyndt at planlægge fjernvarmeudbygningen på ny. Vi er derfor i gang med at undersøge og vurdere ud fra nogle overordnet parametre, hvilken rækkefølge fjernvarmeudbygningen skal foregå. Et af parametrene, der er afgørende for vores planlægning er, hvor mange der har tilkendegivet deres interesse i fjernvarmen via www.hvidovrefjernvarme.dk. Det er derfor vigtigt at tilkendegive sin interesse i dag,” Når fjernvarmeudbygningsplanen er fastlagt, skal planen behandles på et bestyrelsesmøde i midten af december.

Få nyheder om fjernvarmeudbygningen

Udover at tilkendegive sin interesse i fjernvarmen på www.hvidovrefjernvarme.dk, skriver du dig samtidig op til at få tilsendt nyheder omkring fjernvarmeudbygningen. En af de kommende nyheder er fjernvarmeudbygningsprojektet på Vojensvej, der stadig afventer endelig godkendelse fra kommunalbestyrelsen. ”Projektet er en milepæl for resten af fjernvarmeudbygningen i Hvidovre, og vi krydser derfor fingrer for en godkendelse”, siger Henrik Berg, formand for FD Hvidovre. Hvis projektet godkendes, forventes det gennemført i løbet af 2021. Nyheder vedr. Vojensvej vil blive sendt til din mail, hvis du har tilkendegivet din interesse. Det samme gælder for fjernvarmeudbygningsplanen, som du vil få tilsendt direkte i din mail, hvis den godkendes.

Tilkendegiv din interesse her