Avedøre Landsby er med i Avedøre Green City, der er et visionært samarbejde mellem borgere, virksomheder, organisationer og institutioner, der ønsker, at området skal være bæredygtigt.

Et af de helt store projekter er renoveringen af ledninger og interne varmeinstallationer i Avedøre Boligselskab. Desuden skal ledningsnettet i Avedøre Fjernvarme renoveres, og der skal gennemføres en udvidelse af fjernvarmenettet til Avedøre Landsby i 2021-2023. Alt sammen med helt nye og grønne varmeteknologier (solceller, varmepumper, osv.), der implementeres med henblik på at holde varmeregningen for fjernvarmeforbrugerne på lavest muligt niveau.

Før fjernvarmen kan blive en realitet i Avedøre Landsby, er det nødvendigt med tilstrækkelig tilslutning fra beboerne

En forudsætning for at fjernvarmenettet kan udbygges til Avedøre Landsby, og derved gøre bydelen til en del af Avedøre Green City projektet er, at der er tilstrækkeligt med beboere, der vælger fjernvarmen. Før fjernvarmen kan etableres er det nødvendigt, at projektet hænger økonomisk sammen, og der spiller beboerne en afgørende rolle om fjernvarmen bliver en realitet eller ej.

Derfor kan beboerne allerede i dag skrive sig op til fjernvarmen i projektet.

Læs mere om Avedøre Green City, og hvordan du skriver dig op ved at klikke her:

Læs mere om Avedøre Green City, og hvordan du skriver dig op ved at klikke her: