Vi arbejder fortsat på at renovere og dermed optimere fjernvarmenettet i Avedøre. Dette gøres i samarbejde med Bravida. I forbindelse med opgravningen til det eksisterende fjernvarmenet er der dukket et par uforudsete faktorer op, der desværre forsinker den eksisterende tidsplan. Det handler bl.a. om, at det eksisterende fjernvarmerør er lagt ned i en jernarmeret betonkanal, hvilket har skabt en del ekstraarbejde.

Vi har netop modtaget den nye tidsplan fra Bravida, og vi forventer, at renoveringen af Hovedstien er færdig omkring årsskiftet.

Fliser på vej

I forbindelse med opgravningen til fjernvarmenettet har det været nødvendigt at fjerne flisebelægningen på en del af Centerstrøget. En del af fliserne kunne ikke genbruges, og derfor har det været nødvendigt at bestille nye fliser hjem fra Kina. De er nu på vej, og så snart de er fremme hos os, bliver Centerstrøgets flisebelægning reetableret. 

Status på reetablering

Reetableringen er godt i gang. Der er asfalteret på Hovedstien frem til Avedøre Bibliotek, og derudover er flisebelægningen fra Bymuren til Trædrejerporten blevet reetableret.