Fjernvarmeforbrugerne i Hvidovre skal ikke forvente at få udbetalt en varmecheck, da prisen på fjernvarme ikke er steget.

For at få udbetalt varmechecken skal en betydelig del af fjernvarmen blive produceret med en høj gasandel. Fjernvarmen i Hvidovre bliver ikke produceret med en høj gasandel, og derfor er prisen på fjernvarmen i Hvidovre ikke steget.

I forbindelse med årsopgørelsen fremsendes en opgørelse over brændselssammensætningen, der bruges til at producere fjernvarmen i Hvidovre. Derudover er det ved lov reguleret, at fjernvarmeforbrugerne skal informeres og varsles direkte, hvis prisen på fjernvarme stiger betydeligt. Denne varsling er ikke sendt ud fra fjernvarmen i Hvidovre, da der ikke har været nogle større ændringer.

Fjernvarmenettet består af tre led: produktion, transmission og distribution. Fjernvarmenettet på Vestegnen består af flere produktionsanlæg (bl.a. Køge Kraftvarmeværk, ARGO, Avedøreværket), et transmissionsselskab (VEKS) og flere distributionsselskaber (bl.a. FD Hvidovre, Avedøre Fjernvarme og Rebæk Søpark).

Fjernvarmen i Hvidovre bliver derfor produceret ved flere produktionsanlæg. Bl.a. ved affaldsforbrændingsanlæg, som fx ARGO i Roskilde (metaltårnet) eller ved centrale kraftvarmeværker, der producerer el og varme (kraftvarme), som fx Avedøreværket. Avedøreværket producerer bl.a. varme på halm og træpiller. Der produceres også varme ved lokale og mindre produktionsanlæg, fx Køge Kraftvarmeværk der producerer el og varme, og hvor varmen produceres ved flis.

ARGO er et kommunalt ejet interessentselskab, mens Avedøreværket ejes af Ørsted og Køge Kraftvarmeværk ejes af VEKS.

Transmission af varmen til distributionsselskaberne sker gennem Vestegnen Kraftvarmeselskab I/S (VEKS). VEKS er et interessentselskab, der ejes af 12 kommuner på Vestegnen. Selskabet reguleres gennem varmeforsyningsloven. Som transmissionsselskab leverer VEKS varmen til distributionsselskaberne i Hvidovre.