I forslaget til klimaplanen for Hvidovre Kommune spiller fjernvarmen en væsentlig rolle i forhold til at opnå et ambitiøs delmål om en reduktion på 80 % i 2030 i forhold til 1990 samt et mål om CO2-neutralitet i 2045. En måde at opnå denne reduktion er ved at udbrede fjernvarmen i Hvidovre, og derved skifte naturgassen ud med fjernvarme.

Bestyrelsen i Hvidovre Fjernvarmeselskab glæder sig over, at fjernvarmen spiller en væsentlig rolle i kommunens klimapolitik, og har bidraget med et høringssvar på klimaplanen, der kommenterer på forskellige emner, der er indeholdt i klimaplanen. I høringssvaret kommer bestyrelsen bl.a. ind på udbredelsen af fjernvarme, effektivisering af fjernvarme samt hvordan der sikres en stabil varmeforsyning.

Du kan læse forslaget til klimaplanen her. 

Du kan læse høringssvaret fra Hvidovre Fjernvarmeselskab her.