Varmeregning FDH
Login til e-forsyning Første dag i forbrugsperioden Sidste dag i forbrugsperioden Dit forbrug Enhedsprisen - den variable afgift Din variable pris Afkøling Din forbrugsperiode Afkøling Normalt forbrug på et år Din afkøling Reduktion i din pris Pris for abonnement Enhedsprisen - fastafgiften Din pris for forbrugsperioden Dit lån hos fjernvarmen Din afbetaling af energilånet Beløb du har indbetalt Beløb til udbetaling eller indbetaling Fastafgiften

Login til e-forsyning

På www.e-forsyning.dk kan du se dit forbrug, dine regninger og meget mere.

Første dag i forbrugsperioden

Disse tal er aflæst på din fjernvarmemåler den første dag i forbrugsperioden.

Sidste dag i forbrugsperioden

Disse tal er aflæst på din fjernvarmemåler den sidste dag i forbrugsperioden.

Dit forbrug

Forskellen mellem første og sidste dag i forbrugsperioden.

Enhedsprisen - den variable afgift

Denne enhedspris er fra takstbladet "Variabel afgift". Den variable afgift dækker fjernvarmens variable omkostninger til køb af varme.

Din variable pris

Udregnes ud fra dit forbrug x den variable enhedspris.

Afkøling

Afkøling er temperaturforskellen på det vand du modtager fra fjernvarmeselskabet, og sender retur efter det har cirkuleret rundt i dine radiatorer og gulvvarme. For at udnytte varmen optimalt, skal temperaturforskellen være mellem 25-35 grader eller over 35 grader.

Din forbrugsperiode

Er den periode hvor dit forbrug er blevet aflæst.

Afkøling

Afkøling er temperaturforskellen på det vand du modtager fra fjernvarmeselskabet, og sender retur efter det har cirkuleret rundt i dine radiatorer og gulvvarme. For at udnytte varmen optimalt, skal temperaturforskellen være mellem 25-35 grader eller over 35 grader. Hvis din afkøling er lavere end 25 grader pålægges du en mindre afgift. Hvis din afkøling er højere end 35 grader får du en økonomisk rabat.

Normalt forbrug på et år

Normalårsforbruget er et anslået forbrug på et år, der er normalt for din type ejendom.

Din afkøling

Din afkøling, dvs. den temperaturforskel der er mellem det fjernvarmevand du modtager, og returnerer efter det har cirkuleret rundt i dine radiatorer og/eller gulvvarme. For at udnytte varmen optimalt, skal temperaturen ligge mellem 25-35 grader eller over 35 grader.

Reduktion i din pris

Denne reduktion opnås ud fra dit forbrug. Din reduktion udregnes ud fra kolonnen i takstbladet "Beregnet som normalforbrug med reduktion afhængig af normalforbruget". Hvis dit forbrug fx ligger mellem 0-42 MWh, opnår du en reduktion mellem 0-2 %.

Pris for abonnement

Abonnementet udregnes ud fra dit forbrug. Se kolonnen i takstbladet "Abonnementsafgift: (pr. år, med baggrund i normalårsforbruget)". Hvis du fx bruger mellem 0-42 MWh, skal du betale kr. 600,- ekskl. moms.

Enhedsprisen - fastafgiften

Denne enhedspris er fra takstbladet under "Fastafgift". Fastafgiften dækker fjernvarmens faste omkostninger til administration, ledningsnet, målere, afskrivninger osv.

Din pris for forbrugsperioden

Den endelige pris for dit varmeforbrug i forbrugsperioden.

Dit lån hos fjernvarmen

Energilånet er frivilligt optaget i forbindelse med installation af fjernvarme. Det er ikke alle, der har energilån.

Din afbetaling af energilånet

Hvis du har energilån, afbetaler du lånet over din varmeregning.

Beløb du har indbetalt

Dette beløb er de penge, som har du indbetalt via dine acontorater i løbet af forbrugsperioden.

Beløb til udbetaling eller indbetaling

Beløbet modregnes din 1. acontorate i det nye år. Det betyder, at du ikke får pengene udbetalt, men at din 1. acontorate bliver lavere. Hvis du skal indbetale penge gælder det samme princip, men du skal forvente, at din 1. acontorate bliver dyrere.

Fastafgiften

Som fjernvarmeforbruger er du en del af et fællesskab, og i det fællesskab deles de faste omkostningerne til at drive fjernvarmenettet. Fastafgiften er de faste omkostninger, og dækker administration, ledningsnet, målere, afskrivninger osv.