Vagttelefonen 30 60 15 14

Hvis der opstår alvorlige driftsstop uden for normal arbejdstid, kan der ringes til den bemandede vagttelefon.
Dette kan f.eks. være:
1. Manglende varmeforsyning.
2. Brud på forsyningsledninger.
3. Oplysninger i forbindelse med ledningsarbejder.