I forbindelse med et udbygningsprojekt tilbyder vi typisk en fjernvarmepakkeløsning, der overordnet indeholder etablering af en ny stikledning, en nedtagning af dit eksisterende varmeanlæg, en ny fjernvarmeunit og varmtvandsbeholder. Nærmere information om fjernvarmepakkeløningen og pris kommer, når udbygningsprojektet er igennem fase 4 (projektet sendes i udbud) & 5 (indhentning af tilbud). Se faserne i et udbygningsprojekt her.