Når du får installeret fjernvarme med en stikledning, så sørger fjernvarmen for de udvendige arbejder. De indvendige arbejder, som bl.a. er nedtagning af eksisterende varmeanlæg samt opsætning af ny fjernvarmeunit, skal udføres af en VVS’er. Det er dig, der skal indhente tilbud fra en VVS’er og sørge for koordineringen deraf.

Hvis du får installeret fjernvarme med en pakkeløsning, så sørger fjernvarmen også for de indvendige arbejder. Pakkeløsningen er et tilbud, der kører i forbindelse med kampagner. Tilbuddet er ikke gældende nu.