”Vi har fået budgettet til næste år fastlagt med de endelige priser fra VEKS, og derfor kan vi nu udmelde, at den endelige prisstigning på fjernvarme for det forbrugerejede fjernvarmeselskab FD Hvidovre fra 2022 til 2023 er på 8 %,” fortæller Henrik Berg, formanden for FD Hvidovre, og fortsætter ” helt konkret betyder det, at en standardlejlighed på 75 kvm med et årligt varmeforbrug på 15 MWh i 2023 skal betale kr. 835,- mere sammenlignet med 2022, mens et standardhus på 130 kvm med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh skal betale kr. 1.007,- mere sammenlignet med 2022. Vi har fået oplyst fra VEKS, at prisstigningerne på fjernvarmen i FD Hvidovre og Avedøre Fjernvarme skyldes, at energikilderne, der anvendes til at producere fjernvarme, er blevet dyrere. Det handler især om en prisstigning på træpiller og træflis. Vi har dog en fjernvarmeforsyning, der baserer sig på mange energikilder, der gør os mindre følsomme overfor, hvordan der skrues op og ned for energien i udlandet, og det gør fjernvarmeprisen stabil overfor forandringer – i modsætning til naturgas og olie.”

”I Avedøre Fjernvarme er prisstigningen fra 2022 til 2023 på 9,89 %. I vores tilfælde betyder det, at en standardlejlighed på 75 kvm med et årligt varmeforbrug på 15 MWh i 2023 skal betale kr. 1.115,- mere sammenlignet med 2022, mens et standardhus på 130 kvm med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh skal betale kr. 1.332,- mere i 2023 sammenlignet med 2022,” fortæller Margit Kjærgaard, formanden for det forbrugerejede fjernvarmeselskab Avedøre Fjernvarme, og fortsætter ”som led i Avedøre Green City projektet har vi i 2022 arbejdet på at energirenovere- og optimere vores ledningsnet, og det fortsætter vi med i 2023. Prisstigningen i 2023 skyldes dog ikke renovering og optimering men hovedsageligt generelle stigninger i brændselspriserne. Når vi i 2023 er færdige med at energirenovere- og optimere ledningsnettet, har vi en forventning om, at vi kunne levere en stabil og billig fjernvarmepris mange år ud i fremtiden,” supplerer Margit Kjærgaard.

Fjernvarmepris FD Hvidovre inkl. moms 2022 2023 Ca. årlig prisændring fra 2022 til 2023
En standardlejlighed på 75 kvm med et årligt varmeforbrug på 15 MWh kr. 11.567,- kr. 12.402,- kr. 835,-
Et standardhus på 130 kvm med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh kr. 13.794,- kr. 14.801,- kr. 1.007,-
Fjernvarmepris Avedøre Fjernvarme inkl. moms 2022 2023 Ca. årlig prisændring fra 2022 til 2023
En standardlejlighed på 75 kvm med et årligt varmeforbrug på 15 MWh kr. 11.711,- kr. 12.826,- kr. 1.115,-
Et standardhus på 130 kvm med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh kr. 13.923,- kr. 15.255,- kr. 1.332,-

Indtægter og udgifter giver 0

Fjernvarmeselskaberne i Danmark reguleres efter ”hvile-i-sig-selv-princippet”, hvor indtægter og udgifter skal balancere. Det betyder, at resultatet i årsregnskabet som udgangspunkt skal give et 0”, forklarer Anders Liltorp, formanden for Hvidovre Fjernvarmeselskab og fortsætter ”det betyder, at når udgifterne stiger, så skal indtægterne følge trop. Den primære indtægt i et fjernvarmeselskab kommer fra den pris, som fjernvarmeforbrugerne betaler for deres varme, og derfor stiger den, når en udgift stiger. Omvendt gælder det, at pengene tilbagebetales til fjernvarmeforbrugerne, hvis der er opkrævet for meget i forhold til udgifterne. Reguleringen sikrer, at fjernvarmeforbrugerne betaler en pris for deres varme, der svarer til de omkostninger der i forbindelse med produktion og distribution deraf.”

Lavere prisstigning end gennemsnittet

Dansk Fjernvarme, som er brancheorganisationen for de danske fjernvarmeselskaber, har spurgt 237 fjernvarmeselskaber om, hvilken varmepris de forventer at gå ind i januar 2023 med. Langt de fleste vil opleve en begrænset stigning, mens enkelte vil få markante prisstigninger. Samlet set er den forventede prisstigning i gennemsnit på 13,9 procent. ”At vi i Hvidovre og Avedøre kan holde os under de gennemsnitlige prisstigninger, er vi enormt glade for. I fjernvarmebestyrelserne arbejder vi nemlig målrettet efter at holde priserne så lave som overhovedet muligt, ” fortæller Henrik Berg og fortsætter ”samtidig illustrerer den relative lave prisstigning, at fjernvarmen i Hvidovre og Avedøre er mere robust og stabil overfor forandringer sammenlignet med naturgas, der steget med 142,6 procent sammenlignet med sidste år.”

Stadig vigtigt at spare på varmen

”På trods af, at vi i Hvidovre og Avedøre ikke oplever markante prisstigninger, som andre steder i Danmark, så er det stadig vigtigt, at vi sparer på varmen,” fortæller Margit Kjærgaard, formanden for Avedøre Fjernvarme og fortsætter ”vi befinder os stadig i en energikrise, hvor der kan ske mange uforudsigelige ting. Samtidig er varmeregningen for mange en stor udgift. Vi har derfor samlet 10 gode tips til at spare på varmen, som kan findes på vores hjemmeside, hvor de bliver mere uddybet. Derudover arbejder vi kontinuerligt på at klæde alle fjernvarmeforbrugerne på til at kunne spare på varmen og pengepungen.”

1. Tænd for alle dine radiatorer og indstil dem ens
2. Skru ned for varmen. Skru dog ikke temperaturen for langt ned, da det kan øge risikoen for skimmelvækst.
3. Hold temperaturen på samme niveau
4. Jo koldere returtemperatur, jo bedre udnyttelse af varmen
5. Giv dine radiatorer plads
6. Luft ud – hurtigt og effektivt
7. Luk for varmen, når du lufter ud
8. Skru løbende op for varmen på dit fjernvarmeanlæg
9. Energioptimer dit hus
10. Hold øje med dit forbrug på eforsyning.dk

Fjernvarmeselskaberne ønsker alle fjernvarmeforbrugere en god jul og et godt nytår!