Fuldt hus til informationsmøde om fjernvarme

Hvidovre Kommune vil være dækket med fjernvarme i 2031. Det var hovedbudskabet på informationsmødet i onsdags, der var fuldt booket med over 300 deltagere.

På informationsmødet fortalte Hvidovre Kommune om den kommunale varmeplan, som alle danske kommuner er blevet pålagt at udarbejde, for at give borgerne klar besked om, hvad deres fremtidige og alternative opvarmningskilder til naturgas og olie er. Varmeplanen i Hvidovre Kommune er i tråd med Hvidovre Fjernvarme’s udbygningsplan for, hvornår fjernvarmen udbredes til hele Hvidovre, og ”vi arbejder på at udbrede fjernvarmen så hurtigt, som overhovedet muligt til de mange, der venter på at kunne erstatte deres naturgas- eller oliefyr med fjernvarme”, fortalte Anders Liltorp, der er formand for Hvidovre Fjernvarmeselskab.

Informationsmødet startede med generel information om varmeplanen og fjernvarme, hvorefter der var forskellige stande, hvor de fremmødte kunne få den information, der havde deres interesse. To stande handlede om fjernvarme – i den ene stand blev der fortalt om fjernvarmeudbygning i områderne uden fjernvarme, mens der i den anden stand blev fortalt om, hvordan fjernvarmen etableres ved den enkelte husstand. Udover fjernvarmestande var der en stand om varmeplanen ved Hvidovre Kommune, en stand om andre opvarmningsformer ved SparEnergi og en stand, hvor Hvidovre Gymnasium & HF lavede opvarmningsforsøg og fortalte om deres arbejde med at blive et grønt gymnasium, hvor unge kan uddanne sig indenfor klima og energi. Derudover viste gymnasiet skitser til en ny form for multihal, der kan placeres ved gymnasiet, og som bærer navnet ”Energistationen”.

Informationsmøde om fjernvarme d. 18. januar 2023.

Et skridt tættere på fjernvarme i 4 områder

På informationsmødet blev det bl.a. fortalt, at ”vi har arbejdet på højtryk for at udarbejde 4 projektforslag, der dækker 4 områder i Hvidovre, som vi nu kan sende til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. I samarbejde med Hvidovre Kommune har vi koordineret afsendelsen af de 4 projektforslag, for at samle den kommunale godkendelsesproces i forbindelse med flere fjernvarmeudbygningsprojekter” fortalte Erik Christiansen, direktør i EBO Consult, der administrerer og drifter fjernvarmeselskaberne i Hvidovre, og fortsatte ”og Hvidovre Kommune forventer, at projekterne er færdigbehandlet i løbet af foråret”. De 4 områder, hvor projektforslagene er sendt til godkendelse i Kommunalbestyrelsen er 1) Avedøre Landsby, 2) Rebæk Syd & Præstemosen, 3) Nymarken & Mågeparken og 4) Strandmark Nord. ”Konkret betyder det, at områderne er et skridt tættere på at få etableret fjernvarme. Hvis projekterne godkendes i Kommunalbestyrelsen, kan vi gå i gang med næste fase, der handler om at projektere og skitsere projekterne i et udbud, og vi håndterer projekterne i den rækkefølge, som Hvidovre Fjernvarmeselskabs bestyrelse har fastlagt i udbygningsplanen. Vi forventer dog, at der vil være en forsinkelse i området, der hedder Avedøre Landsby, da vi afventer en afgørelse fra Fredningsnævnet og en kommunal godkendelse af en ændring af plangrundlaget, der er nødvendig, før vi kan etablere fjernvarmen. Vi har fået at vide, at vi kan forvente en endelig afgørelse i august/september 2023 fra Hvidovre Kommune. Foreligger afgørelsen tidligere, kommer vi tidligere i gang. I mellemtiden forbereder vi, så meget vi kan, så vi kan gå i gang med at etablere fjernvarme i 2023 i overensstemmelse med udbygningsplanen,” afsluttede Erik Christiansen.

Faserne i et udbygningsprojekt.

Avedøre Landsby, Rebæk Syd & Præstemosen, Nymarken & Mågeparken og Strandmark Nord er kommet til fase 2. For at få mere information om hvilken fase et fjernvarmeudbygningsprojekt skal igennem, før der kan etableres fjernvarme, henvises til fjernvarmens hjemmeside, hvor hver fase står udførligt beskrevet.

Status på fjernvarmeudbygningen i Rebæk Nord og Nord for jernbanen

I områderne Rebæk Nord og Nord for jernbanen er vi i fase 3, hvor vi arbejder med at projektere og skitsere projektet. I fase 3 er det nødvendigt, at der foretages en række undersøgelser af fx etableringen af varmecentralen eller dimensioneringen af ledningsnettet. Disse undersøgelser foretages af et eksternt rådgiverfirma, der i øjeblikket er under ekstraordinært pres pga. den store efterspørgsel på alternative og grønne varmekilder end naturgas og olie. Vi har derfor oplevet en ekstraordinær ventetid på de forespurgte undersøgelser. Samtidig er der undervejs dukket flere forhold op, der kræver yderligere undersøgelse. For at speede processen op ændres der i rækkefølgen af faserne, der er illustreret i den ovenstående figur. Fase 4 – projektet sendes i udbud, fase 6 – informationskampagne og fase 7 – udsendelse af fjernvarmekontrakter igangsættes simultant. Hvis alt går efter planen, kan beboerne i området forvente, at der udsendes information om hvordan fjernvarmen bliver etableret, og hvad det vil koste, i starten af foråret.