Status på udbygningen af fjernvarme i områderne Nord for jernbanen & Rebæk Nord

På nuværende tidspunkt er vi i fase 3, hvor vi arbejder med at projektere og skitsere projektet.

I fase 3 er det nødvendigt, at der foretages en række undersøgelser af fx etableringen af varmecentralen eller dimensioneringen af ledningsnettet. Disse undersøgelser foretages af et eksternt rådgiverfirma, der i øjeblikket er under ekstraordinært pres pga. den store efterspørgsel på alternative og grønne varmekilder end naturgas og olie. Vi har derfor oplevet en ekstraordinær ventetid på de forespurgte undersøgelser. Samtidig er der undervejs dukket flere forhold op, der kræver yderligere undersøgelse.

Læs mere om faserne i et udbygningsprojekt via dette link: Udbygningsområder – Hvidovre Fjernvarme

Ændring af faserne

For at speede processen op ændres der i rækkefølgen af faserne, der er illustreret i den ovenstående figur. Fase 4 – projektet sendes i udbud, fase 6 – informationskampagne og fase 7 – udsendelse af fjernvarmekontrakter igangsættes simultant.

For at fjernvarmen kan udbygges i Rebæk Nord og Nord for Jernbanen er det nødvendigt, at der er tilstrækkeligt med beboere i området, der tilslutter sig fjernvarme. Vi fremrykker derfor informationskampagnen, så vi hurtigere opnår en tilstrækkelig tilslutning til, at fjernvarmen kan udbygges. Helt præcist skal 50 % af varmeaftaget, det vil sige det forventede varmeforbrug i området, sige ja tak til fjernvarme, og på nuværende tidspunkt har 51 % af områdets husstande tilkendegivet deres interesse i fjernvarme.

Ændringen betyder…

Ændringen af rækkefølgen i faserne betyder, at vi forventer at udsende information om hvordan fjernvarmen bliver etableret hos dig og hvad det vil koste i starten af foråret.

Skriv dig op til en kontrakt allerede i dag

For at sende og udarbejde en fjernvarmekontrakt, har vi behov for flere oplysninger om dit eksisterende varmeforbrug. For at speede processen op, kan du allerede i dag indtaste dine oplysninger. Det kan du gøre via dette link: Rebæk Nord og Nord for Jernbanen – Hvidovre Fjernvarme. Hvis du allerede har udfyldt formularen, behøver du ikke gøre det igen. Med indsendelse af formularen bekræfter du, at vi må kontakte dig i den videre proces.