Puljen på 100 mio. kroner til gebyrfri afkobling fra gassystemet, som åbnede den 3. januar, er nu opbrugt, og puljen er derfor lukket. Forventningen er, at ordningen tilføres yderligere 35 mio. kroner i 2023.

For flere informationer, kan du læse mere på Evida’s hjemmeside.