Fredningsnævn godkender opsætning af solcelleanlæg på støjvold

I fredags havde vi besøg af Fredningsnævnet, der besigtigede placeringen af det planlagte solcelleanlæg, der skal levere grøn strøm til det varmeanlæg, der skal forsyne Avedøre Landsby med grøn fjernvarme. Solcelleanlægget skal placeres på støjvolden mod motorvejen langs Avedøre Slettevej.

Efter besøget har Fredningsnævnet sendt os afgørelsen, og de har valgt at give dispensation til opsætningen af solcelleanlægget. Det betyder, at vi er et skridt tættere på at kunne etablere fjernvarme i Avedøre Landsby. Nu mangler vi godkendelsen af ændringen i lokalplanen, som skal give den endelige godkendelse til at opsætte solcelle- og varmeproduktionsanlægget. Vi forventer at få den endelige godkendelse i slutningen af september fra Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune.