Hvidovre Kommune har nikket ja til Hvidovre Fjernvarmeselskabs forslag til udvidelse af fjernvarmen i flere områder i Hvidovre

– I starten af året indsendte vi 4 projektforslag til godkendelse hos Hvidovre Kommune for områderne Avedøre Landsby, Rebæk Syd & Præstemosen, Nymarken & Mågeparken samt Strandmark Nord, fortæller Anders Liltorp, formanden for Hvidovre Fjernvarmeselskab, og fortsætter: – og nu har Hvidovre Kommune meldt tilbage, at alle projektforslag er blevet godkendt. Det betyder, at fjernvarmeudbygningen i de nævnte områder er et skridt videre. Det forholder sig nemlig sådan, at inden fjernvarmen kan udbygges i et område, skal der udarbejdes et projektforslag. Et projektforslag indeholder detaljerede økonomiske og tekniske beregninger, der viser hvilke konsekvenser projektet vil have for klimaet i forhold den eksisterende varmeform. Derudover indeholder projektforslaget økonomiske beregninger for, hvilke konsekvenser fjernvarmeudbygningen vil få for samfundet, fjernvarmeselskabet og forbrugerne. Her er det vigtigt, at projektforslaget viser positive konsekvenser for alle 3 dele, hvilket resultatet har vist for alle 4 projektforslag.

Status på Rebæk Nord & Nord for Jernbanen og Avedøre Landsby

– På nuværende tidspunkt arbejder vi på at kunne udbygge fjernvarme i områderne Rebæk Nord & Nord for jernbanen samt Avedøre Landsby, fortæller Anders Liltorp, og fortsætter, – i Rebæk Nord & Nord for Jernbanen har vi færdiggjort projektets udbudsmateriale, og det er blevet sendt i EU-udbud, hvor entreprenører kan byde ind på opgaven indtil slutningen af sommeren. I Avedøre Landsby har vi ligeledes færdiggjort udbudsmaterialet, og sendt det i EU-udbud indtil slutningen af sommeren. Derudover har vi haft besøg af Fredningsnævnet, der har givet endelig godkendelse til opsætning af solceller på støjvolden, og derfor mangler vi kun den sidste godkendelse – nemlig godkendelsen af ændringen af plangrundlaget, som vi forventer bliver godkendt i slutningen af september 2023 af Hvidovre Kommune.

Alle informationer vedrørende fjernvarmeudbygningen i de to områder (Avedøre Landsby og Rebæk Nord & Nord for jernbanen) kan findes på vores hjemmeside, hvor det også er muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev, der indeholder specifikke opdateringer om de nævnte områder.

Klik og tilmeld dig nyhedsbrev til Rebæk Nord og Nord for jernbanen

Klik og tilmeld dig nyhedsbrev til Avedøre Landsby

Følger rækkefølgen i udbygningsplanen

– Vi følger udbygningsplanen, og går derfor i gang med at forberede udbudsmaterialet til Rebæk Syd & Præstemosen. Planen er, at området vil blive forsynet med grøn fjernvarme fra VEKS, der er et kommunalt ejet transmissionsselskab, fortæller Anders Liltorp, og fortsætter: – ifølge udbygningsplanen opstarter vi i Nymarken & Mågeparken i 2025, og i Strandmark Nord i 2026. Denne plan overholder vi stadig, og vi går derfor først i gang med at forberede udbudsmaterialet, når vi er tættere på. Så snart vi går i gang, vil der blive informeret om det til de mange borgere, der venter på fjernvarmen i Nymarken og Mågeparken samt Strandmark Nord. Planen for områderne er også her, at de vil blive forsynet med grøn fjernvarme fra VEKS. Vi forventer at gå i gang med Ærtebjerg & Frydenhøj i 2028 og Grækerkvarteret i 2030. I bestyrelsen vil vi gerne sætte endnu mere tempo på, men vi afventer med at gå i gang med projektforslagene indtil vi er kommet tættere på.

Er du i tvivl om, hvilket område du bor i? Find svaret ved at trykke her.